Jazyková škola Lingua Centrum – nejlepší výuka jazyků.

Poradna pro integraci cizinců v Ústeckém kraji

Projekt Centra na podporu integrace cizinců, financovaný z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, vychází z vládního dokumentu „Koncepce integrace cizinců“, která definuje hlavní cíle integrační politiky.

Cílem Centra cizinců je:

  • tvorba koncepční a dlouhodobé integrační politiky v rámci regionu Ústeckého kraje, komunikace s ostatními regiony,
  • minimalizace vytváření uzavřených center komunit imigrantů,
  • eliminace společenské izolace a sociálního vyloučení cizinců,
  • zapojování cizinců do společnosti, jejich soužití s majoritou.

Dne 1. 4. 2009 zahájilo svou činnost „Centrum cizinců“ v Ústeckém kraji, které je realizováno občanským sdružením Poradna pro integraci, o.s. Jako kontaktní místo v Teplicích působí jazyková škola Lingua centrum, Kapelní 1, 1. patro. Poradna probíhá každé úterý od 10.00 do 16.00 hod.