Lingua Centrum v médiích

Pandemická situace vloni zhoršila úspěšnost maturantů u zkoušek z cizího jazyka, podobný trend odborníci očekávají i letos

Pandemická situace vloni zhoršila úspěšnost maturantů u zkoušek z cizího jazyka, podobný trend odborníci očekávají i letos

28.5.2021

Loňští maturanti si u zkoušek z cizích jazyků meziročně pohoršili. Svůj podíl na tom nese pandemická situace, učitelé však poukazují i na dlouhodobě se zhoršující jazykovou gramotnost středoškoláků s tím, že trend bude pravděpodobně pokračovat také letos. Studentům chybí motivace se v jazycích zlepšovat, zároveň jim ale školy neposkytují adekvátní přípravu například v oblasti formálního psaní či komunikace. Na pracovních pohovorech tak absolventi často tvrdě narážejí.

Celý článek naleznete zde

Maturita z jazyka se nevyvedla? Pět tipů, jak se snadno a rychle připravit na náhradní termín

Maturita z jazyka se nevyvedla? Pět tipů, jak se snadno a rychle připravit na náhradní termín

27.5.2021

Náročný režim online výuky, ale také nejistota okolo úředních maturit se bezesporu negativně podepsaly na přípravě budoucích středoškolských absolventů. Kromě řádného termínu tak letošní studenti získali i možnost termínu mimořádného. Jak se na něj připravit, když se první pokus zkoušky z jazyka nevydařil?

Celý článek naleznete zde

Pandemie mění firemní benefity: Místo do fitka jazykové kurzy nebo pomoc psychologa

Pandemie mění firemní benefity: Místo do fitka jazykové kurzy nebo pomoc psychologa

15.4.2021

Pandemie koronaviru ovlivnila i nabídku firemních benefitů. Některé společnosti je škrtají, jiné reagují na situaci i aktuální poptávku. Místo lístků do divadla či permanentek do fitka tak nabízejí například příspěvky na donášku jídla nebo poradenské služby psychologa. O co však zájem firem i jejich zaměstnanců neklesá, je jazykové vzdělávání. Vedle klasiky v podobě angličtiny a němčiny se objevuje i poptávka po netradičních jazycích, třeba bulharštině, švédštině či mongolštině.

Celý článek naleznete zde

Jak rychle najít novou práci? Učte se jazyky!

Jak rychle najít novou práci? Učte se jazyky!

7.4.2021

Důsledky koronavirové pandemie se projevují nástupem ekonomické krize a růstem nezaměstnanosti. Personalisté doporučují zaměřit se na zvýšení svých dovedností. Podle odborníků totiž budou firmy stále méně nakloněny hromadnému vzdělávání svých zaměstnanců a upřednostní tak uchazeče, který již danými znalostmi disponuje.

Celý článek naleznete zde

„Bez cestování se anglicky nenaučím“ a další mýty o studiu jazyků

„Bez cestování se anglicky nenaučím“ a další mýty o studiu jazyků

6.4.2021

Přestávka v cestování poskytla mnohým výmluvu, proč nezačít s dlouho odkládaným učením se cizího jazyka. Že se angličtinu, španělštinu či další jazyky nelze naučit bez možnosti vycestovat, je přitom jedním z největších mýtů jazykového vzdělávání. Jakými dalšími pověrami se při učení jazyka nenechat odradit?

Celý článek naleznete zde

Koronavirový rok v jazykové škole: Přibyli jak nejmladší, tak nejstarší studenti.

Koronavirový rok v jazykové škole: Přibyli jak nejmladší, tak nejstarší studenti.

27.3.2021

Podle Simony Škurkové, ředitelky jazykové školy Lingua Centrum, v roce 2020 pokračoval trend, který bylo možné pozorovat již o rok dříve, a sice oslabování zájmu o němčinu převážně ve prospěch angličtiny. „Už v roce 2019 jsme především v automotive firmách zaznamenali sice zatím malý, ale znatelný a pokračující ústup od němčiny jakožto celofiremního jazyka. Na této pozici ji nahrazuje angličtina. Firmy zatím využívají výuku obou jazyků, ale změnily se jejich priority – z povinné němčiny je povinná angličtina a němčina zůstala spíše nadstavbou, například pro cesty do Německa na centrálu a podobně. Ale není již hlavním komunikačním prostředkem,“ uvádí Simona Škurková.

Celý článek naleznete zde

Koronavirový rok v jazykové škole: Přibyli jak nejmladší, tak nejstarší studenti. Angličtina dál sílí na úkor němčiny

Koronavirový rok v jazykové škole: Přibyli jak nejmladší, tak nejstarší studenti. Angličtina dál sílí na úkor němčiny

8.3.2021

Od chvíle, kdy i do České republiky pronikla epidemie nemoci covid-19, uplynul již rok. Rok, který citelně zasáhl nejen do životů občanů, ale i do chodů firem, jazykové školy nevyjímaje. Hlavním trendem, který v tomto segmentu můžeme pozorovat, je samozřejmě hromadný přechod na online výuku, není to však to jediné, co uplynulý rok přinesl.

Celý článek naleznete zde

Language trends, hardest languages and Czechs’ language proficiency

Language trends, hardest languages and Czechs’ language proficiency

25.2.2021

Simona Škurková is the CEO at Lingua Centrum, which has been providing students with high-quality language teaching since 1990s. She shares the current language trends, tips on learning languages and gives insights into the language proficiency of Czechs.

Celý článek naleznete zde

V jazykovém vzdělávání sílí trend kustomizace. Co to je a proč je tou správnou metodou?

V jazykovém vzdělávání sílí trend kustomizace. Co to je a proč je tou správnou metodou?

27.10.2020

Kustomizace znamená úpravu služeb či zboží na míru zákazníka. Rozmáhá se v nejrůznějších odvětvích a ani jazykové vzdělávání není výjimkou. Tento druh výuky jazyků pomáhá společnostem naplno využít investovaný čas i peníze a zaměstnancům dává motivaci a příležitost znalost jazyka doopravdy zužitkovat. Více o tom, co je kustomizace a proč je pro firmy výhodnější než univerzální vzdělávání, ve svém komentáři nastiňuje ředitelka jazykové školy Lingua Centrum Simona Škurková

Celý článek naleznete zde

Studiem jazyků by se mělo začít již od útlého věku

Studiem jazyků by se mělo začít již od útlého věku

21.9.2020

Začal školní rok a s ním také množství starostí. Jednou z nich jsou pro mnohé děti i rodiče problémy s učením jazyků. Řada prvňáčků nastupuje do jazykových kroužků, od třetí třídy jsou pak cizí jazyky na základních školách povinné. Některé děti však mají k jejich studiu nechuť. Přitom je pro ně schopnost domluvit se cizím jazykem – a angličtinou obzvláště – do budoucna velmi důležitá. Jak malé žáky k učení angličtiny motivovat a jak jim s jazykem pomoci, třebaže anglicky sami neumíme?

Celý článek naleznete zde

Here is how to motivate the youngest ones to learn languages

Here is how to motivate the youngest ones to learn languages

18.9.2020

The school year has started, bringing us a lot of responsibilities. For many children, as well as their parents, one of them is learning foreign languages. Foreign languages are (in most cases) compulsory from the third grade at elementary schools. Some children, however, have a strong dislike towards learning languages. Nevertheless, to be able to communicate in foreign languages, especially in English, is vital for the successful preparation for the future. So how to motivate young children to learn a foreign language we ourselves might not speak?

Celý článek naleznete zde

How to choose the right method of language teaching? Better to combine approaches

How to choose the right method of language teaching? Better to combine approaches

15.9.2020

There are many factors that affect how well a student manages to learn a foreign language – student`s motivation, natural talent and diligence, quality of the lecturer and the chosen teaching method. And there is a whole wide range of teaching methods. According to Simona Škurková, Director of the Lingua Centrum Language School, the most effective way in modern adult education is to combine several methods in an optimized ratio. In her comment she states which language teaching methods are (or were) the most common in the Czech Republic and what are their advantages and disadvantages.

Celý článek naleznete zde

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

Jak vybrat správnou metodu výuky jazyků? Než spoléhat na jedinou je lepší přístupy kombinovat

3.9.2020

O tom, jak dobře se student naučí cizí jazyk, rozhoduje mnohé – od motivace studenta a jeho přirozeného talentu přes jeho píli až po kvalitu lektora i zvolenou metodu výuky. Těch přitom existuje celá pestrá škála. Podle Simony Škurkové, ředitelky jazykové školy Lingua Centrum, je v moderní výuce dospělých nejefektivnějším způsobem kombinace hned několika metod v optimalizovaném poměru. Ve svém komentáři uvádí, jaké metody výuky jazyka jsou či byly v tuzemském prostředí nejběžnější, jaké jsou jejich výhody, ale i nevýhody.

Celý článek naleznete zde

Czech population lacks foreign language skills

Czech population lacks foreign language skills

21.8.2020

Even thirty years after the revolution, graduates are still groping in language skills. They communicate in English, with only little interest in other languages. Although there has been some natural progress in developing language proficiency over the last thirty years, Czechs seem to be still lagging behind. According to the Czech Statistical Office (CZSO), about half of the population in the Czech Republic can communicate in English, however, only a quarter of the population has better than basic knowledge. Almost a third of the population speaks no foreign language at all, and the situation is not much better at universities either.

Celý článek naleznete zde

Absolventi i třicet let od revoluce v jazykových dovednostech tápou. Domluví se anglicky, o jiné jazyky je malý zájem

Absolventi i třicet let od revoluce v jazykových dovednostech tápou. Domluví se anglicky, o jiné jazyky je malý zájem

19.8.2020

Přestože je za posledních třicet let v jazykové vybavenosti vidět jistý přirozený pokrok, Češi v tomto ohledu stále pokulhávají. Anglicky se v Česku podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dorozumí zhruba polovina obyvatel, pouze čtvrtina populace má však lepší než základní znalosti. Žádný cizí jazyk neovládá téměř třetina obyvatelstva a ani na vysokých školách není situace optimální.

Celý článek naleznete zde

S cizími jazyky jsme stále na štíru

S cizími jazyky jsme stále na štíru

19.8.2020

Přestože je za posledních třicet let vidět jazykovém vybavení zejména mladých lidí pozitivní posun, Češi v tomto ohledu stále zaostávají za jinými státy Evropy. Anglicky se podle Českého statistického úřadu dorozumí jen zhruba polovina obyvatel. Velký problém představuje především praktické použití jazyka. 

Celý článek naleznete zde

Jak se motivovat ke studiu jazyků?

Jak se motivovat ke studiu jazyků?

23.7.2020

Z výzkumů Českého statistického úřadu vyplývá, že bezmála třetina Čechů neumí žádný cizí jazyk. Zhruba polovina jich má pocit, že další jazykové vzdělání ani nepotřebuje. A ti, kteří se přece jen snaží, se často při zdokonalování jazykových dovedností motají v kruzích. Podle Simony Škurkové, ředitelky jazykové školy Lingua Centrum, je největším problémem Čechů nedostatek motivace. Ve svém komentáři uvádí, jak se ke studiu jazyků motivovat a nenechat se odradit hned na začátku.

Celý článek naleznete zde

Jak se motivovat ke studiu jazyků? Důležité jsou reálné cíle i výběr lektora

Jak se motivovat ke studiu jazyků? Důležité jsou reálné cíle i výběr lektora

22.7.2020

Z výzkumů Českého statistického úřadu vyplývá, že bezmála třetina Čechů neumí žádný cizí jazyk. Zhruba polovina jich má pocit, že další jazykové vzdělání ani nepotřebuje. A ti, kteří se přece jen snaží, se často při zdokonalování jazykových dovedností motají v kruzích. Podle Simony Škurkové, ředitelky jazykové školy Lingua Centrum, je největším problémem Čechů nedostatek motivace. Ve svém komentáři uvádí, jak se ke studiu jazyků motivovat a nenechat se odradit hned na začátku.

Celý článek naleznete zde

Nezaměstnanost roste. Zvýšit cenu na trhu práce lze samostudiem, cení se jazyková vybavenost a měkké dovednosti

Nezaměstnanost roste. Zvýšit cenu na trhu práce lze samostudiem, cení se jazyková vybavenost a měkké dovednosti

30.6.2020

Důsledky koronavirové pandemie se projevují nástupem ekonomické krize a růstem nezaměstnanosti. Personalisté doporučují zaměřit se na zvýšení svých dovedností. Podle odborníků totiž budou firmy stále méně nakloněny hromadnému vzdělávání svých zaměstnanců a upřednostní tak uchazeče, který již danými znalostmi disponuje. U zaměstnanců se cení zejména jazyková vybavenost, vedle jazyků poroste i důraz na takzvané měkké dovednosti.

Celý článek naleznete zde

Firmy si pochvalují online výuku jazyků. Pokračovat v ní chtějí i po odeznění pandemie

Firmy si pochvalují online výuku jazyků. Pokračovat v ní chtějí i po odeznění pandemie

15.6.2020

Téma online výuky se kvůli pandemii nemoci COVID-19 dostalo do popředí zájmu, ať už jde o výuku školní, či například o firemní jazykové kurzy. Ty se do online prostředí během bezpečnostních omezení přesunuly téměř v plném rozsahu, mnoho firem ovšem poptává pokračování online výuky i po skončení restrikcí. Důvodem je velmi pozitivní zkušenost s lekcemi vedenými například přes platformu Skype. Online výuka vedená lektorem si totiž s tou klasickou „na živo“ v ničem nezadá. 

Celý článek naleznete zde

Bez cestování se anglicky nenaučím a další mýty o studiu jazyků

Bez cestování se anglicky nenaučím a další mýty o studiu jazyků

12.6.2020

Přestávka v cestování poskytla mnohým výmluvu, proč nezačít s dlouho odkládaným učením se cizího jazyka. Že se angličtinu, španělštinu či další jazyky nelze naučit bez možnosti vycestovat, je přitom jedním z největších mýtů jazykového vzdělávání. Ve skutečnosti může být vzniklá situace přímo ideální pro start nového koníčku a k osvojení dovednosti.

Celý článek naleznete zde

„Bez cestování se anglicky nenaučím“ a další mýty o studiu jazyků

„Bez cestování se anglicky nenaučím“ a další mýty o studiu jazyků

12.6.2020

Přestávka v cestování poskytla mnohým výmluvu, proč nezačít s dlouho odkládaným učením se cizího jazyka. Že se angličtinu, španělštinu či další jazyky nelze naučit bez možnosti vycestovat, je přitom jedním z největších mýtů jazykového vzdělávání. Ve skutečnosti může být vzniklá situace přímo ideální pro start nového koníčku a k osvojení dovednosti, kterou lze udělat dojem na nadřízené či obchodní partnery. Jakými pověrami se při učení jazyka nenechat odradit?

Celý článek naleznete zde

Udělejte dojem na obchodní partnery. Asijské jazyky nejsou jednoduché, umět základy se ale vyplatí

Udělejte dojem na obchodní partnery. Asijské jazyky nejsou jednoduché, umět základy se ale vyplatí

24.5.2020

Čína, Japonsko či Korea jsou významnými obchodními partnery pro řadu českých firem. Aby tuzemské podniky udělaly dobrý dojem či zlepšily svou konkurenceschopnost, roste mezi nimi zájem o firemní kurzy asijských jazyků. Ty se zaměřují především na konverzaci a gramatiku, důležitou součástí výuky je ovšem i seznámení se s kulturními zvyklosti dané země.

Celý článek naleznete zde

Tři jednoduché tipy, jak z domova rychle a znatelně zlepšit svou angličtinu

Tři jednoduché tipy, jak z domova rychle a znatelně zlepšit svou angličtinu

15.5.2020

Chcete zlepšit svou angličtinu? Simona Škurková, ředitelka jazykové školy, radí, jak lze snadno a rychle vylepšit svou angličtinu v pohodlí domova. Pro rychlé a znatelné zlepšení jazykové výbavy se zaměřte na procvičení těchto tří základních dovedností: přízvuk, poslech a slovní zásoba. 

Celý článek naleznete zde

V karanténě vzrostl zájem o výuku cizích jazyků. Kurzy nyní probíhají online

V karanténě vzrostl zájem o výuku cizích jazyků. Kurzy nyní probíhají online

1.5.2020

Jazykové školy musely zareagovat na opatření vlády v důsledku pandemie koronaviru a začaly nabízet online kurzy jazyků. Zájem o výuku přes Skype a jiné nástroje vzrostl o více než 50 procent, vyplývá z aktuálních statistik olomoucké jazykové školy Lingua Centrum.

Celý článek naleznete zde

Bez znalosti počáteční úrovně nelze správně nastavit studijní cíle, pomůže jazykový audit

Bez znalosti počáteční úrovně nelze správně nastavit studijní cíle, pomůže jazykový audit

26.3.2020

Uvažujete nad tím, že byste chtěli svým zaměstnancům nabídnout jazykové školení, které mohou absolvovat i online, ale nevíte, jaká je jejich jazyková úroveň a jaké si stanovit studijní cíle? Jazykový audit je nezávislým a jasným ukazatelem jazykových dovedností. Díky němu lze správně stanovit plán výuky a její cíle pro jednotlivé studenty. Kdy jej dělat, pro koho je vhodný a je dobré audit opakovat? To se dozvíte v několika následujících tipech.

Celý článek naleznete zde

Firmy řeší výuku cizích jazyků online, kurzy pro zaměstnance v karanténě nechtějí přerušovat

Firmy řeší výuku cizích jazyků online, kurzy pro zaměstnance v karanténě nechtějí přerušovat

17.3.2020

Firmy reagují na opatření vlády v důsledku pandemie koronaviru a poptávají online kurzy jazyků. Zájem o výuku přes Skype a jiné nástroje vzrostl o více než 50 procent. Vyplývá to z aktuálních statistik přední jazykové školy Lingua Centrum. Navíc má kontinuální pokračování výuky na zaměstnance ve složité situaci zklidňující efekt.

Celý článek naleznete zde

Cizí jazyk se můžete naučit, i když nemáte čas chodit na kurzy

Cizí jazyk se můžete naučit, i když nemáte čas chodit na kurzy

27.2.2020

Schopnost domluvit se minimálně jedním cizím jazykem je už považována za samozřejmost. Firmy se i přesto často potýkají s nedostatečným jazykovým vybavením svých zaměstnanců. Podle nedávného průzkumu, který porovnává atraktivitu trhu práce v 75 zemích, je nízká jazyková vybavenost Čechů v mezinárodním srovnání hlavním problémem lidských zdrojů. 

Celý článek naleznete zde

Proč si přepnout prohlížeč aneb Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

Proč si přepnout prohlížeč aneb Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

26.2.2020

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je na začátku studia dobré udělat, je uvědomit si, v jaké oblasti chcete jazyk zlepšit – tím si později ušetříte spoustu času, neboť se budete od začátku věnovat pouze té oblasti, které sami chcete. To znamená, že pokud potřebujete zlepšit svou schopnost vést small talk, prezentační dovednosti nebo velmi specifickou slovní zásobu, výuka bude zaměřena právě na tuto problematiku.

Celý článek naleznete zde

Kariérní postup? Jen s angličtinou si už nevystačíte

Kariérní postup? Jen s angličtinou si už nevystačíte

25.2.2020

Jak se naučit cizí jazyk i v případě, že nemáte čas docházet pravidelně na kurzy? A proč je velmi důležitý správný výběr lektora? Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je na začátku studia dobré udělat, je uvědomit si, v jaké oblasti chcete jazyk zlepšit – tím si později ušetříte spoustu času, neboť se budete od začátku věnovat pouze té oblasti, které sami chcete. To znamená, že pokud potřebujete zlepšit svou schopnost vést tzv.

Celý článek naleznete zde

Poradna: Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

Poradna: Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

23.2.2020

Schopnost domluvit se minimálně jedním cizím jazykem je už považována za samozřejmost. Firmy se i přesto často potýkají s nedostatečným jazykovým vybavením svých zaměstnanců. Podle průzkumu Manpower Group, který porovnává atraktivitu trhu práce v 75 zemích, je nízká jazyková vybavenost Čechů v mezinárodním srovnání hlavním problémem lidských zdrojů. Jak se naučit cizí jazyk i v případě, že nemáte čas docházet pravidelně na kurzy? A proč je velmi důležitý správný výběr lektora?

Celý článek naleznete zde

Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

19.2.2020

Schopnost domluvit se minimálně jedním cizím jazykem je už považována za samozřejmost. Firmy se i přesto často potýkají s nedostatečným jazykovým vybavením svých zaměstnanců. Podle průzkumu Manpower Group, který porovnává atraktivitu trhu práce v 75 zemích, je nízká jazyková vybavenost Čechů v mezinárodním srovnání hlavním problémem lidských zdrojů. Jak se naučit cizí jazyk i v případě, že nemáte čas docházet pravidelně na kurzy? A proč je velmi důležitý správný výběr lektora?

Celý článek naleznete zde

Proč si přepnout prohlížeč aneb Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

Proč si přepnout prohlížeč aneb Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

19.2.2020

Schopnost domluvit se minimálně jedním cizím jazykem je už považována za samozřejmost. Firmy se i přesto často potýkají s nedostatečným jazykovým vybavením svých zaměstnanců. Podle průzkumu Manpower Group, který porovnává atraktivitu trhu práce v 75 zemích, je nízká jazyková vybavenost Čechů v mezinárodním srovnání hlavním problémem lidských zdrojů. Jak se naučit cizí jazyk i v případě, že nemáte čas docházet pravidelně na kurzy? A proč je velmi důležitý správný výběr lektora?

Celý článek naleznete zde

Proč si přepnout prohlížeč aneb Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

Proč si přepnout prohlížeč aneb Jak se naučit cizí jazyk i přes nedostatek času?

19.2.2020

Schopnost domluvit se minimálně jedním cizím jazykem je už považována za samozřejmost. Firmy se i přesto často potýkají s nedostatečným jazykovým vybavením svých zaměstnanců. Podle průzkumu Manpower Group, který porovnává atraktivitu trhu práce v 75 zemích, je nízká jazyková vybavenost Čechů v mezinárodním srovnání hlavním problémem lidských zdrojů. Jak se naučit cizí jazyk i v případě, že nemáte čas docházet pravidelně na kurzy? A proč je velmi důležitý správný výběr lektora?

Celý článek naleznete zde

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl. Automobilky v ČR zvyšují poptávku po němčině

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl. Automobilky v ČR zvyšují poptávku po němčině

2.2.2020

Poptávka firem po jazykových kurzech pro zaměstnance loni vzrostla. Zájem se zvyšuje především o výuku němčiny, kterou poptávají zejména automobilky. Vyplývá to z údajů jazykové školy Lingua Centrum. Nejlépe se podle ní cizí řečí domluví obyvatelé velkých měst, celkově jsou však Češi v praktickém využití jazyka pozadu. Z toho důvodu se i díky dostupnému internetu do popředí dostávají konverzační kurzy vedené přes online platformy typu Skype.

Celý článek naleznete zde

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl. Automobilky v Česku zvyšují poptávku po němčině, oblíbená je výuka přes Skype

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl. Automobilky v Česku zvyšují poptávku po němčině, oblíbená je výuka přes Skype

31.1.2020

Poptávka firem po jazykových kurzech pro zaměstnance loni vzrostla. Zájem se zvyšuje především o výuku němčiny, kterou poptávají zejména automobilky. Vyplývá to z údajů jazykové školy Lingua Centrum. Nejlépe se podle ní cizí řečí domluví obyvatelé velkých měst, celkově jsou však Češi v praktickém využití jazyka pozadu. Z toho důvodu se i díky dostupnému internetu do popředí dostávají konverzační kurzy vedené přes online platformy typu Skype.

Celý článek naleznete zde

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl

30.1.2020

Platí jednoduchá úměra – čím lépe zaměstnanec ovládá cizí jazyky, tím lepší je také jeho uplatnění na trhu práce. Při současných celosvětových obchodních možnostech se schopnost hovořit alespoň jedním cizím jazykem jeví jako téměř nezbytná. Přesto Česká republika v jazykové vybavenosti zaostává, v mezinárodním srovnání se dle průzkumu společnosti EF Education First umístila na 23. místě například za Polskem, Maďarskem, Rumunskem, Řeckem či Keňou. Také proto je mezi firmami zájem o jazykové vzdělávání zaměstnanců opět na vzestupu, jako součást profesního rozvoje.

Celý článek naleznete zde

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl. Automobilky v Česku zvyšují poptávku po němčině, oblíbená je výuka přes Skype

Zájem o jazykové vzdělávání mezi firmami loni rostl. Automobilky v Česku zvyšují poptávku po němčině, oblíbená je výuka přes Skype

28.1.2020

Podle statistik jazykové školy Lingua Centrum patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější jazyky angličtina, v roce 2019 tvořila 85 % poptávky. V České republice pak charakteristicky mezi oblíbené jazyky patří i němčina, která aktuálně zaujímá 12% podíl poptávky. Zájem o její výuku ve firmách narostl v uplynulých pěti letech téměř o třetinu. „Je to přirozené – s německy hovořícími zeměmi nás pojí bohatá historie a společné máme i státní hranice. Německé automotive společnosti navíc v posledních letech patří v Česku mezi velké zaměstnavatele. 

Celý článek naleznete zde