Petra Burianová

Myslím si, že moje láska ke Katalánsku, k jeho jazyku a k Barceloně samotné, začala  díky mé první dovolené a dalším návštěvám této oblasti. I když mě Španělsko zaujalo jako takové, vždycky to byla právě Barcelona, kam jsem se nejraději vracela. A proto, když přišla nabídka studia katalánského jazyka, ani na chvilku jsem neváhala. Díky tomuto studiu, jak tady v Brně, tak i v Barceloně samotné, a pobytu v katalánské rodině, kde jsem pracovala jako au-pair, jsem zjistila, jak odlišná katalánština od španělštiny je. Většina lidí dává španělštinu a katalánštinu na stejnou úroveň jako je u nás čeština a slovenština. Opak je ale pravdou, katalánština je jazyk se specifickými výrazy, které se i jinak skloňují a časují, takže rozdíl je vlastně velký. Dokonce některá slovíčka jsou zcela odlišná. Ve své podstatě to románský jazyk je a tím pádem je i propojený s ostatními jazyky jako jsou francouzština, italština a samozřejmě španělština. Ale i přesto všechno si myslím, že je to jazyk svébytný, a proto ho mám tak ráda.

Podle mých zkušeností a zážitků si myslím, že tradice a zvyky v Katalánsku mají své pevné místo. Pamatuji si, že jsme měli při mém letním studijním pobytu možnost navštívit skupinku mladých lidí, kteří se věnovali zdejší tradici, a to je stavění lidských věží neboli Castells. Tato tradice má svá pravidla – každé patro má své jméno, každý hrad má svou vlastní strukturu. Významnou roli hraje i hudba, kdy při stavění hradu hraje jiná melodie než při jeho rozebírání. Výsledný efekt je úchvatný.

Další zvyk, který mě velice zaujal byl Gegants neboli obří loutky. Jedná se o velké průvody po městech doprovázené hudbou, kdy jsou lidé oblečení do středověkých kostýmů a každá loutka symbolizuje legendární místní postavu. Posledním hezkým a “národním“ tancem je Sardana, která se tančí na náměstích, v ulicích a zve do kruhu a k tanci každého.

Práce v Lingvě mě po celou dobu naplňovala. Vše spojené s touto prací mě moc bavilo a byla jsem ráda, když vynaložené úsilí přineslo “své ovoce“ (jako byly třeba úspěšně složené zkoušky Cambridge). Všichni, se kterými jsem se zde seznámila, ať to byli mí skvělí kolegové nebo lektoři, jsou velmi milí a spolupráce s nimi byla jedna radost. Jelikož se obecně jedná o práci s lidmi, tak i zde se našlo pár výjimek, přesto jsem se snažila tyto momenty řešit s klidem. Každá zkušenost se počítá a díky za ni!