Jazyková škola Lingua Centrum – nejlepší výuka jazyků.

Proč absolvovat zkoušky Cambridge English?

Jazykové zkoušky Cambridge English mají celoživotní platnost a uznávají je zaměstnavatelé, vysoké školy, mezinárodní organizace i státní úřady ve více než 13 000 institucích po celém světě. Testovány jsou všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev. V České republice jsou uznatelné jako státní maturitní zkouška z anglického jazyka. 

Pokud máte skupinu 8 a více kandidátů na zkoušku Cambridge English a nevyhovuje Vám žádný z našich veřejných termínů, kontaktujte nás prosím, po dohodě je možné vypsat i alternativní termíny s místem konání přímo ve Vaší škole či firmě.

Veškeré zkoušky jsou pořádány pod záštitou Evropského vzdělávacího centra (CZ010).

 Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na emailu zkousky@lingua-centrum.cz nebo tel. čísle +420 724 360 352

 

Proč absolvovat zkoušky Cambridge English v naší jazykové škole?

 • Každému garantujeme individuální přístup.
 • Zkoušku vykonáte ve speciálních učebnách s omezeným počtem posluchačů a za výborných akustických podmínek, které vám usnadní poslech.
 • Postarají se o vás certifikovaní examinátoři s dlouholetou praxí.
 • Dlouhodobě máme nejlepší ceny v regionu.

Instituce v ČR, které certifikáty uznávají.

Proč se stát partnerskou školou Evropského vzdělávacího centra?

 • zvýhodněná cena za zkoušky pro všechny studenty
 • možnost vykonání zkoušky nanečisto, tzv. pretestu přímo u vás ve škole
 • možnost získat logo oficiálního přípravného centra
 • propagační materiály o zkouškách zdarma
 • detailní prezentace zkoušek, jejich průběhu a tipů na přípravu
 • konzultace s certifikovaným examinátorem
 • sleva na přípravné materiály nakladatelství Cambridge University Press
 • dlouhodobě nejvýhodnější ceny v ČR
 • zajímavý bonusový program pro partnery
 • individuální přístup a přátelská atmosféra
 • výborné akustické podmínky v učebnách

Kterou ze zkoušek si mám vybrat a proč?

 • Zkouška Starters je první ze zkoušek, které děti mohou vykonat. Je vhodná již pro děti od první třídy a testuje se zde porozumění velmi jednoduchým větám.
 • Zkouška Movers je vhodná pro děti na základní škole a testuje používání jednoduchých vět, vyjadřování souhlasu či nesouhlasu a kladení otázek.
 • Zkouška Flyers je vhodná pro žáky základních škol a testuje porozumění instrukcím v angličtině i schopnost běžné konverzace na jednoduchá témata.
 • Zkouška KET testuje angličtinu na úrovni A2 a je vhodná pro studenty začínající až mírně pokročilé. Tato zkouška je ideálním startem pro postup k dalším zkouškám a mohou ji vykonat i děti a žáci základních škol.
 • Zkouška PET testuje angličtinu na úrovni B1 a je vhodná především pro studenty základních a středních škol. Zkouška je ideální pro všechny studenty, kteří se chtějí ujistit, že zvládnou maturitu z anglického jazyka. Zároveň může zkouška sloužit jako plusové body u přijímacího řízení na střední školu.
 • Zkouška FCE testuje angličtinu na úrovni B2. Tuto zkoušku si nejčastěji vybírají studenti gymnázií a jazykových škol. Jedná se o nejrozšířenější zkoušku z anglického jazyka na světě. Zároveň je uznatelná jako maturita z angličtiny, ale také u přijímajícího řízení na vysokou školu nebo jako potvrzení do zaměstnání.
 • Zkouška CAE testuje angličtinu na úrovni C1 a je vhodná především pro pokročilé studenty. Tato zkouška potvrzuje studentům velmi pokročilou znalost jazyka, schopnost porozumět dlouhým textům a chápat v cizím jazyce širší souvislosti.
 • Zkouška CPE testuje angličtinu na úrovni C2 a je tak dokladem o nejvyšší možné úrovni jazyka. Tuto zkoušku si nejčastěji vybírají studenti, kteří chtějí studovat na zahraniční univerzitě, anebo se ucházejí o zaměstnání, kde je vyžadována angličtina na velmi pokročilé úrovni.

Neznáte svou pokročilost? OTESTUJTE SE