Jazyková škola Lingua Centrum – nejlepší výuka jazyků.

Časté dotazy k jazykovým kurzům

Pomaturitní studium

Když se chci přihlásit do pomaturitního studia, musím mít maturitu z daného cizího jazyka?

Ne, maturitní zkouška z daného jazyka není podmínkou pro přijetí do pomaturitního studia.

Musím mít složenou maturitní zkoušku před přijetím do pomaturitního studia?

Jednoleté denní pomaturitní studium jazyka je určeno absolventům středních škol, kteří svou maturitní zkoušku složili v daném kalendářním roce (v řádném nebo i v náhradním podzimním termínu). Ke studiu přijímáme také dřívější absolventy středních škol a zájemce bez maturity, ti ale nemají nárok na status studenta. 

Jaká zkouška mě čeká na konci kurzu Pomaturitní studium?

Všichni studenti jsou v rámci studia připravováni na mezinárodní jazykovou zkoušku příslušné úrovně dle Společného evropského referenčního rámce (ERR). V angličtině například na zkoušky Cambridge English (PET, FCE, CAE), v němčině na Mittelstufe Deutsch. Na konci školního roku pak mohou studenti vykonat zkoušky Cambridge English přímo v naší jazykové škole a zkoušky z němčiny u našich partnerů. 

Je jazyková zkouška v ceně?

Ne, zkouška není součástí ceny pomaturitního studia. Termíny a ceny zkoušek naleznete zde: https://lingua-centrum.cz/zkousky-cambridge-certifikaty/

Kdy a jak se mohu zapsat do pomaturitního studia?

Ke studiu se můžete přihlásit v průběhu posledního ročníku SŠ, případně do konce prázdnin nebo po opravném termínu maturitní zkoušky, nejpozději však do 31. 12. V opačném případě Vám totiž nebude státem přidělen status studenta. Pro přihlášení vyplňte, prosím, co nejdříve online nebo tištěnou přihlášku. Po obdržení přihlášky Vám zašleme „Oznámení o přijetí ke studiu“, ve kterém Vám bude sděleno, kdy a kam se máte dostavit na vykonání rozřazovacího testu a zahájení studia. 

Současně Vám zašleme k podpisu smlouvu. Smlouva ošetřuje tyto okruhy: počet posluchačů ve studijní skupině, rozsah a termín výuky, cenové a storno podmínky. Sdělíme Vám rovněž všechny informace nutné k úhradě školného. Vaše přihláška je považována za závaznou teprve po podpisu smlouvy a úhradě školného.

Jaká je aktuální cena za pomaturitní studium?

Aktuální cenu naleznete na našich webových stránkách. Školné lze uhradit buď najednou, nebo ve splátkách po dohodě s kanceláří školy.

Co se stane, když budu přijat/přijata na VŠ?

Pokud budete přijat/přijata na VŠ a dáte nám tuto skutečnost vědět nejpozději v prvním týdnu v září (zašlete nám kopii rozhodnutí o přijetí – stačí elektronicky), bude Vaše přihláška k pomaturitnímu studiu stornována a uhrazené školné Vám bude vráceno v plné výši. Pokud se z pomaturitního studia budete chtít odhlásit později během školního roku, platí storno podmínky uvedené ve smlouvě.

Skupinové kurzy pro veřejnost

Jaké typy jazykových kurzů nabízíte?

V naší nabídce naleznete veškeré typy jazykových kurzů pro dospělé, teenagery i děti. Nabízíme kurzy prezenční i online formou. Navštivte naše webové stránky, kde je nabídka uvedena. V případě, že nenajdete, co jste hledali, ozvěte se nám, prosím, rádi Vám poradíme. 

Kde najdu podmínky pro odhlášení z kurzu?

Všeobecné podmínky týkající se jazykových kurzů naleznete na našich webových stránkách na odkaze: https://lingua-centrum.cz/reklamacni-rad/

Jak dlouho trvá jedno pololetí?

Jedno pololetí trvá 5 měsíců, stejně jako na vysoké škole. 

Kdy jsou prázdniny?

Prázdniny jsou stejné jako u jiných školských zařízení, tedy červenec a srpen.

Kolik studentů je v kurzu?

V našich skupinkách studuje vždy maximálně 8 studentů. Méně časté a exotické jazyky vyučujeme v malých skupinách pro 2–5 studentů.  

Pokud nastoupím do kurzu později, je cena kurzu nižší?

Tyto případy jsou řešeny individuálně s pracovníkem dané pobočky, ale zpravidla je cena nižší o zameškaný počet lekcí v daném kurzu. 

Je učebnice zahrnuta v ceně kurzu?

Výukové materiály – učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu. Lze je však pořídit u nás ve škole za zvýhodněnou cenu. Veškeré ostatní výukové materiály – handouty, kopie a další již neplatíte.

Mohu změnit v průběhu školního roku kurz, respektive přestoupit do jiného?

Ano, je to možné. Kontaktujte v takovém případě příslušnou pobočku a sdělte jí svůj požadavek. Naši pracovníci Vám s přestupem rádi pomohou.

Co když zaplatím kurz a nebude v něm dostatečný počet studentů?

V takovém případě Vám nabídneme náhradní řešení – přestup do jiného kurzu v rámci pobočky, online výuku v jiném kurzu, individuální výuku atp.

Jaká je aktuální cena za vaše jazykové kurzy?

Cena se liší podle typu kurzu a lokality výuky. Aktuální cena je vždy uvedena na našich webových stránkách. Studenti, kteří ve studiu pokračují, mají zpravidla cenu zvýhodněnou. Aktuální přehled kurzů včetně cen naleznete zde: https://lingua-centrum.cz/online-prihlaska/

Mohu u vás platit kartou?

Ano, na většině našich poboček lze platit kartou. 

Mohu využít slevové poukázky či benefitní programy? 

Ano, naše jazyková škola přijímá takřka všechny typy slev, poukázek a zaměstnaneckých programů. Jejich seznam naleznete zde: https://lingua-centrum.cz/slevy-a-poukazky/

Jaký mám zadávat variabilní symbol u úhrady kurzovného?

Variabilní symbol Vám vždy bude sdělen a zaslán emailem společně s podklady k úhradě v tzv. Zařazení do kurzu. V případě, že jej nemůžete nalézt, ozvěte se nám.

Mohu si nechat vystavit fakturu na kurzovné pro svého zaměstnavatele?

Ano, pouze od vás budeme potřebovat fakturační údaje (název, IČ, adresa). 

Když se nebudu moci účastnit lekce, kde najdu probranou látku?

V případě Vaší absence naleznete vždy informace o probrané látce a domácím úkolu v našem online systému LAPort, do něhož má přístup každý z našich studentů. Přihlásit se můžete na tomto odkaze: https://laport.lingua-centrum.cz/login pod svým emailem a heslem, které si sami zvolíte. 

Mám možnost kombinovat výuku ve skupinovém kurzu s výukou individuální?

Určitě a je to velmi vhodné zvláště tehdy, pokud potřebujete udělat velký pokrok za kratší dobu, nebo se připravit na konkrétní událost, jako jsou například přijímací zkoušky apod. 

Má pětiletá dcera k Vám chodí na angličtinu. Čekám na ni někde v okolí školy a chci se zeptat, zda by nebyla možnost absolvovat ve stejném čase nějaký kurz? Ty co máte na webu, jsou až později odpoledne, ale dcera má kurz na 14 hodinu.

I pro Vás máme řešení, a to ve formě individuální výuky. Připravíme Vám nabídku na míru – čas, délku trvání i náplň kurzu podle vašich požadavků, tedy v tomto případě přesně v čase výuky Vaší dcery. 

Je možné si vyzkoušet hodinu ve skupinovém kurzu pro veřejnost a případně se pak odhlásit?

Ano, tato možnost existuje, naše jazyková škola garantuje první lekci na zkoušku zdarma. V případě zrušení účasti v kurzu po této první lekci je kurzovné vráceno v plné výši.

Individuální výuka pro veřejnost

Kdy lze zahájit individuální výuku a kdy je výuka ukončena?

Individuální kurz lze zahájit kdykoli v průběhu roku, termín je zpravidla do 1 týdne od podpisu smlouvy a domluvy detailů výuky v kanceláři školy. Rozsah výuky si můžete zvolit buď na dobu neurčitou, nebo předem nastavený počet vyučovacích hodin. Individuální kurz zcela pokrývá požadavky klienta z hlediska tempa a zaměření výuky. 

Mohu si sám zvolit den a čas výuky?

Ano, určitě. Jen Vy sami rozhodujete o tom, kdy a jak často studujete. Výuka je možná ve všední dny i o víkendu. 

Mohu v rámci individuálního kurzu studovat společně s kamarádkou?

Ano, do kurzu se můžete přihlásit spolu s kamarádem/kou nebo partnerem/kou a v takovém případě se společně podílíte i na úhradě kurzovného, které je tím pádem výhodnější. 

Jaké učebnice budu potřebovat pro svou individuální výuku?

Náplň kurzu vytvoříme společně s Vámi přesně podle Vašich potřeb, a to včetně doporučení nejvhodnějších výukových materiálů. Doporučené učebnice pak lze zakoupit u nás v kanceláři za zvýhodněnou cenu. K dispozici jsou učebnice všech světových jazyků. 

Musí mé hodiny probíhat každý týden ve stejnou dobu? 

Individuální výuku jazyků si oblíbili především časově vytížení lidé, protože se nemusí přizpůsobovat pevně stanovenému rozvrhu skupinových kurzů. Hodinu a místo setkání s lektorem si totiž volíte Vy sami, a to klidně na týdenní bázi. Můžete tedy měnit den i čas své lekce dle svého aktuálního vytížení. 

Jaká je aktuální cena za individuální výuku a jak probíhá platba?

Cena závisí na studovaném jazyku, lokalitě výuky, typu kurzu a také na tom, zda si přejete českého lektora, nebo rodilého mluvčího. Pošlete nám své požadavky a my Vám kurz ihned naceníme: https://lingua-centrum.cz/kurzy-verejnost/individualni-vyuka/individualni-vyuka-prihlaska/ 

Pokud je předem stanoven počet hodin, lze si je předplatit a pak již jen čerpat. Další možností úhrady je pak měsíční platba zpětně, vždy za konkrétní počet hodin odučených v daném měsíci. Kurzovné je možné uhradit v hotovosti, kartou či formou poukazů nebo benefitních programů, jejichž seznam naleznete zde: https://lingua-centrum.cz/slevy-a-poukazky/

Mám možnost pokračovat ve výuce i po dobu letních prázdnin, abych nevyšel z formy?

Ano, určitě je to možné. A velmi to doporučujeme, kontinuální výuka je pro studium jazyka to nejlepší, co pro sebe student může udělat.

Jazykové zkoušky

Jaké jazykové zkoušky nabízíte?

Jsme autorizovaným centrem pro zkoušky Cambridge English. Lze tak volit z nejrůznějších typů zkoušek Cambridge. Více informací, aktuálně vypsané termíny a ceny jednotlivých zkoušek naleznete zde: https://lingua-centrum.cz/zkousky-cambridge/

V jakých termínech probíhají zkoušky Cambridge?

Cambridgeské zkoušky probíhají zpravidla co dva měsíce. Veškeré termíny jsou uvedeny na našich webových stránkách: https://lingua-centrum.cz/zkousky-cambridge-certifikaty/

Nabízíte také zkoušky „nanečisto“?

Ano, k pretestům neboli zkouškám nanečisto se lze rovněž přihlásit na našem webu. Termíny jsou uvedeny zde: https://lingua-centrum.cz/zkousky-cambridge-certifikaty/

Nabízíte přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám?

Ano, každá z našich poboček vždy vypisuje i přípravné kurzy k těmto zkouškám. Typy přípravných kurzů a jejich ceny naleznete na našich webových stránkách v online přihlášce: https://lingua-centrum.cz/online-prihlaska/

Jaká je aktuální cena za zkoušky Cambridge?

Cena se liší podle typu/náročnosti zkoušky. Aktuální cena je vždy uvedena na našich webových stránkách v sekci: https://lingua-centrum.cz/zkousky-cambridge-certifikaty/

Za jak dlouho od vykonání budu znát výsledky zkoušky?

Výsledky budou známy za 3 až 4 týdny. Nejpozdější možné datum naleznete na svém Confirmation of Entry, tedy dokumentu s přesným rozvrhem na zkoušku, který obdržel každý student. 

Jak se mohu dostat k výsledkům ze zkoušek?

Na základě přihlašovacích údajů z Confirmation of Entry, tedy dokument s rozvrhem na zkoušku, který obdržel každý student. Přihlašovací údaje se nacházejí ve spodní části dokumentu.

Pretesty (zkoušky nanečisto)

Kdy obdržím informace k pretestu na počítači, odkaz atd.?

Podrobné informace a odkaz pro připojení k pretestu Vám přijdou první den konání online pretestu. Na vykonání máte poté 5 dní.

Kdy obdržím informace k pretestu na papíře?

Podrobné pokyny Vám budou zaslány přibližně týden před datem konání prezenčního pretestu.

Musím pretest na počítači napsat v konkrétní den?

Ne, na napsání pretestu máte 5 dní od obdržení odkazu pro jeho vykonání.

Kdy je ústní část pretestu?

V případě, že jste se přihlásili na pretest, který obsahuje písemnou i ústní část, je ústní část v rozmezí 14 dní kolem data konání části písemné. Přesný rozvrh Vám bude sdělen společně s dalšími pokyny k pretestu.

Je možné vykonat online pretest na vaší pobočce?

Ano, je to možné v případě, že si přinesete vlastní notebook a sluchátka. Učebnu a wifi připojení pro vykonání pretestu můžeme po domluvě zajistit.

Můžu pretest přerušit a vrátit se k němu později?

Ne, pretest je potřeba absolvovat na jeden zátah, nicméně je možné si dát přestávku po každé části.

Co když mám doma špatné připojení?

Pretest je možné absolvovat kdekoli, kde máte klid na jeho napsání, například v knihovně, v naší učebně atd. Nicméně je potřeba počítat s tím, že na napsání pretestu je potřeba delší časový úsek a pretest není možné přerušit a dopsat jindy či jinde. 

Obdržím opravený pretest a správné odpovědi?

Ne, obdržíte počet bodů a procentuální úspěsnost v jednotlivých částech. Dále obdržíte doporučení našich hodnotitelů, zda jít či nejít na ostrou zkoušku, případně kolik přípravy je ještě potřeba.

Kdy budu znát výsledky?

Výsledky budou nejpozději do 3 týdnů od napsání pretestu.

Co když jsem se přihlásil na písemnou i ústní čast, ale z nějakého důvodu mohu absolvovat jen jednu?

Absolvovat jen jednu část (buď písemnou či ústní) je možné. Výsledky z nevykonané části nebudou zaznamenány, platba za pretest nebude ponížena. Výsledky z vykonané části dorazí standardně do 3 týdnů.

Překlady

Zajišťujete kromě běžných překladů i překlady soudní?

Ano, mimo běžných a odborných překladů, vyhotovujeme také soudní/úřední překlady. Více o těchto překladech včetně cen se dozvíte zde: https://lingua-centrum.cz/preklady/

Stačí domluva a potvrzení ohledně překladu pouze emailem, nebo je nutné podepsat nějakou objednávku?

Před každým vyhotovením překladu je potřeba podepsat objednávkový formulář, který Vám zašleme společně s cenovou kalkulací. Tento formulář je možné podepsat a poslat naskenovaný zpět emailem, není tedy nutné přijít osobně do kanceláře školy. 

Jaká je aktuální cena za překlady?

Cena se liší podle jazykových skupin a typu textu. Aktuální ceník překladů je uveden na našich webových stránkách v sekci překlady: https://lingua-centrum.cz/preklady/

Jak dlouho trvá vyhotovení překladů?

Překlady vyhotovujeme do tří pracovních dnů ode dne zadání. Pokud na překlad spěcháte, vyhotovíme Vám jej i ve spěšném nebo expresním režimu. Termín dodání rozsáhlejších překladů stanovíme po dohodě s klientem.

Co je potřeba k soudnímu překladu?

Soudní překlad vypadá tak, že originální dokument je neodlučitelně svázán s překladem a opatřen doložkou, podpisem a pečetí překladatele. Budeme tedy od vás potřebovat originál listiny. Jelikož vázání překladu by mělo být neodlučitelné, u některých důležitých dokumentů (diplomy, rodné listy atd.) se doporučuje dodat místo originálního dokumentu jeho úředně ověřenou kopii. Tu Vám vyhotoví buď notář, nebo Czech POINT České pošty.

Firemní jazykové vzdělávání

Kdo nás bude vyučovat, kdo jsou Vaši lektoři? 

Naši lektoři jsou pečlivě vybraní profesionálové z oboru. Na osobní pohovor a ukázkovou hodinu zveme pouze kvalifikované lektory s VŠ vzděláním. Členy našeho týmu se stanou pouze ti, jejichž schopnosti zcela vyhoví našim přísným kritériím. Tyto lektory pak seznámíme se specifiky firemní výuky a dále je školíme v jednotlivých oblastech výuky. Navíc každý lektor je minimálně jednou ročně kontrolován neohlášenou hospitací, která zajišťuje jejich stálý profesní růst. Prohlédněte si lektory z Lingua Centrum a ujistěte o nich více.

Jak kontrolujete průběh výuky? 

Ke kontrole průběhu výuky využíváme vlastní informační systém LAPort (Lingua Admin Portál), který jsme vyvinuli přímo pro potřeby firemního jazykového vzdělávání. Všechny informace k výuce tak obdržíte okamžitě, přesně, v reálném čase, takřka na jedno kliknutí. Osoba, která má ve firmě vzdělávání na starosti, zde vidí přehled docházky, probíraného učiva, zadaných domácích úkolů, doplňkových materiálů, ale také omluvenky jednotlivých studentů, pozdě zrušené hodiny, hodnocení a progres studentů, či kalkulaci nákladů a vyúčtování. 

Jak poznáme, že studenti mají ve výuce požadovaný pokrok?

Pokrok studentů ve výuce je naší top prioritou, proto je také průběžně testujeme. Vy pak máte výsledky testů, progres a hodnocení studentů k dispozici v našem online systému LAPort formou grafů, tabulek a slovního hodnocení. Samozřejmostí je nejenom úvodní jazykový audit, který studenty perfektně zařadí do skupin, zjistí jejich potřeby a nastaví studijní cíle, ale také průběžné a meziroční testování, díky kterému neustále ověřujeme, že výuka směřuje kupředu k vytyčenému cíli.

Doporučujete spíše prezenční, nebo online formu výuky? 

Naše jazyková škola využívá oba typy výuky, jelikož oba mají své výhody a specifika. Online výuka je vhodná nejenom při pandemii, ale také pro velmi vytížené lidi ve firmě, jako jsou např. jednatelé, manažeři, technici či obchodní zástupci, kteří často cestují po republice i do zahraničí a nestíhají tak klasickou prezenční výuku s pevně daným rozvrhem.

Naopak skupinová prezenční výuka může sloužit jako žádaný benefit, který tmelí kolektiv. Navíc nevyžaduje vlastní kancelář a přístup k technologiím a mohou ji tedy využít v pracovní době například mistři ve výrobě a další ne-kancelářské pozice ve firmě. Vždy je proto potřeba zhodnotit konkrétní situaci firmy, časové možnosti studentů a dle toho volit typ výuky. Online výuku doporučujeme také pro exotické jazyky nebo firmám v odlehlejších lokalitách, čímž je možné zaručit nižší náklady na výuku, jelikož z ceny vypadne zásadní položka – cestovné lektora. 

Co znamená jazykový audit a jak probíhá? 

Jazykový audit je komplexní vstupní testování, které ověří jazykové dovednosti studentů formou gramatického testu, poslechových cvičení a ústního pohovoru. Jazykový audit může probíhat jak prezenčně tak online. Výsledky jazykového auditu jsou poté předkládány klientovi spolu s analýzou potřeb jednotlivých studentů a navrhovaným rozdělením na skupinové a individuální kurzy včetně zaměření výuky a studijních cílů. 

Jak časté testování studentů doporučujete? 

Testování studentů doporučujeme minimálně 1x ročně, aby bylo možné efektivně měřit pokrok ve výuce. Záleží také, zda je výuka pro studenty zaměstnavatelem považována za zaměstnanecký benefit, nebo je profesní nutností pro danou pozici. U pozic, kde je cizí jazyk tzv. „must-have“, doporučujeme testování 2x ročně, vždy v polovině a na konci kurzu. 

Jak je to s výukou v letních měsících? 

Naše jazyková škola doporučuje kontinuální výuku čili celoroční výuku bez přestávky v letních měsících. Letní výuka je plně flexibilní a samozřejmě organizována s přihlédnutím k dovoleným a dalším omezením v době prázdnin. Kontinuální výuku leden–prosinec či září–srpen doporučujeme především z důvodů dlouhodobého udržení znalosti studentů a jejich míry motivace. Každoroční dvouměsíční pauza ve výuce působí především na začínající studenty velmi demotivačně, jelikož jazyk se bez opakování rychle ztrácí, a tak se studenti po letní pauze musí v září opět učit tutéž látku. Tím, že výuku na léto nepřerušíme, šetříme čas a nervy studentům, i náklady firmám, které neplatí za opakování učiva, ale za plynulý pokrok ve výuce. 

Kolik studentů ve skupinovém kurzu doporučujete?

Jako optimální počet studentů ve výuce doporučujeme 5–6. Jen tak je zachována maximální kvalita a efektivita výuky. Díky tomuto stanovenému počtu studentů se nestane, že by na některého ze studentů nezbyl prostor pro aktivní účast ve výukových aktivitách. Při tomto počtu studentů je také zaručeno, že má lektor vyhrazený čas na každého z nich a může se věnovat individuálním potřebám jednotlivých studentů – dovysvětlení konkrétního gramatického jevu, procvičení specifického setu slovní zásoby a tak dále.

Jak kontrolujete kvalitu výuky? 

Kvalitu výuku v naší jazykové škole kontrolujeme formou neohlášených hospitací lektorů, které vždy trvají po celou dobu výuky. Účelem hospitací je ověřit kvalitu lektora, a to jak ve skupinových, tak v individuálních kurzech. Hospitující kontroluje, jestli je lektor řádně připraven na hodiny, zda používá osvědčené metody výuky, zapojuje do konverzace všechny studenty, dodržuje dresscode a další interní standardy stanovené naší jazykovou školou. Na základě hospitací jsou vybírána také témata vzdělávacích workshopů, na kterých je postaven náš interní systém vzdělávání. Dále pak telefonicky ověřujeme spokojenost již po třech lekcích a v každém kurzu nás studenti hodnotí v online dotazníku spokojenosti. 

Jakou metodou vyučujete? 

Naše jazyková škola využívá tradiční, lingvisty ověřené metody výuky, které přináší trvalé výsledky. Věříme, že pouze systematická a soustavná příprava vede k nabytí trvalých jazykových znalostí. Všichni naši lektoři používají vyváženou kombinaci komunikativní metody, metody drilu a metody Total Physical Response, díky kterému studenti rozvíjí všechny své jazykové dovednosti. Tento způsob vychází z přesvědčení, že chceme-li úspěšně používat cizí jazyk, nestačí pouze zvládnout jeho formu (gramatiku, výslovnost a slovní zásobu), ale je nutné si osvojit jeho použití v reálných situacích.

Jedná se o výuku podle aktuálních trendů a s moderními metodami. Naši lektoři kladou důraz na metodu interaktivní výuky, kde v centru pozornosti je vždy student, který se v navozených situacích učí rychle a efektivně reagovat na podněty z pracovního života. Díky svému profesnímu zázemí a výuce po celé České republice i v zahraničí, mají naši lektoři zkušenosti s výukou všech jazykových pokročilostí ve všech známých oborech podnikání. Dokáží tedy velmi rychle analyzovat potřeby studentů a přizpůsobit jim výuku.

Je možná změna lektora a jak ji řešíte? 

Změna lektora je samozřejmě možná kdykoliv v průběhu kurzu. Jakmile o ni zažádáte, kontaktujeme Vás, abychom zjistili požadavky na nového lektora (např. rodilý mluvčí místo česky hovořícího učitele pro pokročilejší studenty, lektor s jinými časovými možnostmi či jinou odbornou specializací) a výměnu v co nejkratší době zařídíme.